Platser enligt politiskt grupp: 1979–1984 Belgien - Franskspråkig valförsamling - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S 4
L 2
PPE 3
NI 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • S - Socialistgruppen
  • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
  • ED - Gruppen Europeiska demokrater
  • COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner
  • L - Liberala och demokratiska gruppen
  • DEP - Gruppen Europeiska progressiva demokrater
  • CDI - Gruppen för teknisk samordning och försvar av oberoende grupper och ledamöter
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1979–1984 Belgien - Franskspråkig valförsamling - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S - Socialistgruppen 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PS Parti Socialiste 4
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PSC-PPE Parti Social Chrétien - Centre Démocrate Humaniste 3
L - Liberala och demokratiska gruppen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PRL Parti Réformateur Libéral 2
NI - Grupplösa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
FRF-RW Front Démocratique des Francophones-Rassemblement Wallon 2

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild