Platser enligt politiskt grupp: 1984–1989 Belgien - Franskspråkig valförsamling - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S 4
ARC 1
PPE 2
L 3
NI 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • S - Socialistgruppen
  • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
  • ED - Gruppen Europeiska demokrater
  • COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner
  • L - Liberala och demokratiska gruppen
  • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
  • ARC - Regnbågsgruppen: Sammanslutningen av Gröna alternativa europeiska länkar, Agelev-Ecolo, Danska folkrörelsen mot medlemskap i Europeiska gemenskapen Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
  • DR - Gruppen Europeiska högern
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1984–1989 Belgien - Franskspråkig valförsamling - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S - Socialistgruppen 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PS Parti Socialiste 4
L - Liberala och demokratiska gruppen 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PRL Parti Réformateur Libéral 3
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PSC-PPE Parti Social Chrétien - Centre Démocrate Humaniste 2
ARC - Regnbågsgruppen: Sammanslutningen av Gröna alternativa europeiska länkar, Agelev-Ecolo, Danska folkrörelsen mot medlemskap i Europeiska gemenskapen Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Ecolo-V Ecologistes Confédérés pour I’organisation de luttes originales 1
NI - Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PS Parti Socialiste 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild