2019-06-14 - 10:07
Alla tider är GMT+2

Resultat enligt nationellt parti: 2019–2024 Belgien - Franskspråkig valförsamling - Officiella resultat

Procent av röster för nationella partier
Nationella partier Procent av rösterna
PS - Parti Socialiste 26,69 %
ECOLO - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 19,91 %
MR - Mouvement Réformateur 19,29 %
PTB-PVDA - Parti du Travail de Belgique 14,59 %
cdH - Centre Démocrate Humaniste 8,94 %
DéFI - Démocrate Fédéraliste Indépendant 5,92 %
PP - Parti Populaire 4,66 %
Övriga fr. partier - Övriga partier från franskspråkiga valförsamlingen 0,00 %
2019-07-02 - 10:00
Alla tider är GMT+2

Platser enligt politiskt grupp: 2019–2024 Belgien - Franskspråkig valförsamling - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
GUE/NGL 1
S&D 2
Gröna/EFA 2
Renew Europe 2
EPP 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-07-02 - 10:00
Alla tider är GMT+2

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2019–2024 Belgien - Franskspråkig valförsamling - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PS Parti Socialiste 2
Renew Europe - Renew Europe group 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
MR Mouvement Réformateur 2
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ECOLO Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales 2
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
cdH Centre Démocrate Humaniste 1
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PTB-PVDA Parti du Travail de Belgique 1

PS > S&D: ARENA Maria, TARABELLA Marc

MR > Renew Europe: CHASTEL Olivier, RIES Frédérique

cdH > EPP: LUTGEN Benoît

ECOLO > Gröna/EFA: BRICMONT Saskia, LAMBERTS Philippe

PTB-PVDA > GUE/NGL: BOTENGA Marc

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild