Platser enligt politiskt grupp: 1989–1994 Belgien - Nederländskspråkig valförsamling - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S 3
V 1
ARC 1
LDR 2
PPE 5
DR 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • S - Socialistgruppen
  • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
  • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
  • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
  • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
  • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
  • CG - Enad vänster
  • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1989–1994 Belgien - Nederländskspråkig valförsamling - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CVP Christelijke Volkspartij 5
S - Socialistgruppen 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SP Socialistische Partij 3
LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 2
V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Agalev Anders Gaan Leven 1
ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
VU Volksunie 1
DR - Europeiska högerns tekniska grupp 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
VI. Blok Vlaams Blok 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild