Platser enligt politiskt grupp: 1999–2004 Belgien - Nederländskspråkig valförsamling - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE 3
Verts/ALE 3
ELDR 3
EFP-ED 2
NI 3

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna
  • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
  • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
  • EDD - Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1999–2004 Belgien - Nederländskspråkig valförsamling - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
sp.a Socialistische Partij.Anders 3
ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
VLD Vlaamse Liberalen Demokraten 3
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Groen! Groen! 1
Open VLD Sociaal, Progressief, Internationaal, Regionalistisch, Integraal-democratisch en Toekomstgericht 1
Ind Independent 1
EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CSP Christen-Democratisch en Vlaams 2
NI - Grupplösa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Vl. Blok Vlaams Blok 2
L.A. Liberaal Appèl 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild