Resultat enligt nationellt parti: 2009–2014 Belgien - Nederländskspråkig valförsamling - Slutliga resultat

Procent av röster för nationella partier
Nationella partier Procent av rösterna
CD&V - Christen-Democratisch en Vlaams 23,26 %
Open VLD - Vlaamse Liberalen en Democraten 20,56 %
Vl. Belang - Vlaams Belang 15,88 %
sp.a - Socialistische Partij - Anders 13,23 %
N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie 9,88 %
Groen! - Groen! 7,90 %
LDD - Lijst Dedecker 7,28 %
Övriga ned. partier - Övriga partier från nederländskspråkiga valförsamlingen 2,01 %

Platser enligt politiskt grupp: 2009–2014 Belgien - Nederländskspråkig valförsamling - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S&D 2
Gröna/EFA 2
ALDE 3
EPP 3
ECR 1
NI 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2009–2014 Belgien - Nederländskspråkig valförsamling - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 3
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Open VLD Vlaamse Liberalen en Democraten 3
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
sp.a Socialistische Partij - Anders 2
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Groen! Groen! 1
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 1
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LDD Lijst Dedecker 1
NI - Grupplösa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Vl. Belang Vlaams Belang 2

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild