Resultat enligt nationellt parti: 2014–2019 Belgien - Nederländskspråkig valförsamling - Slutliga resultat

Procent av röster för nationella partier
Nationella partier Procent av rösterna
N-VA - Nieuw-Vlaamse Alliantie 26,67 %
Open VLD - Open Vlaamse Liberalen en Democraten 20,40 %
CD&V - Christen-Democratisch en Vlaams 19,96 %
sp.a - Socialistische Partij - Anders 13,18 %
Groen - Groen 10,62 %
Vl. Belang - Vlaams Belang 6,76 %
Övriga ned. partier - Övriga partier från nederländskspråkiga valförsamlingen 2,41 %

Platser enligt politiskt grupp: 2014–2019 Belgien - Nederländskspråkig valförsamling - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S&D 1
Gröna/EFA 1
ALDE 3
EPP 2
ECR 4
NI 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2014–2019 Belgien - Nederländskspråkig valförsamling - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
N-VA Nieuw-Vlaamse Alliantie 4
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Open VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten 3
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CD&V Christen-Democratisch en Vlaams 2
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
sp.a Socialistische Partij - Anders 1
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Groen Groen 1
NI - Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Vl. Belang Vlaams Belang 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild