2019-06-14 - 10:07
Alla tider är GMT+2

Resultat enligt nationellt parti: 2019–2024 Belgien - Tyskspråkig valförsamling - Officiella resultat

Procent av röster för nationella partier
Nationella partier Procent av rösterna
CSP - Christlich Soziale Partei 34,90 %
ECOLO (G.) - Ecologistes Confédérés pour l'Organisation de Luttes Originales (G.) 16,40 %
ProDG - Pro deutschsprachige Gemeinschaft 13,10 %
PFF - Partei für Freiheit und Fortschritt 11,50 %
SP - Sozialistische Partei 11,40 %
Övriga ty. partier - Övriga partier från tyskspråkiga valförsamlingen 12,70 %
2019-07-02 - 10:00
Alla tider är GMT+2

Platser enligt politiskt grupp: 2019–2024 Belgien - Tyskspråkig valförsamling - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • Renew Europe - Renew Europe group
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • ID - Identity and Democracy
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-07-02 - 10:00
Alla tider är GMT+2

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2019–2024 Belgien - Tyskspråkig valförsamling - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CSP Christlich Soziale Partei 1

CSP > EPP: ARIMONT Pascal

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild