Platser enligt politiskt grupp: 1979–1984 Danmark - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
COM 1
S 4
CDI 4
L 3
PPE 1
ED 2
DEP 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • S - Socialistgruppen
  • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
  • ED - Gruppen Europeiska demokrater
  • COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner
  • L - Liberala och demokratiska gruppen
  • DEP - Gruppen Europeiska progressiva demokrater
  • CDI - Gruppen för teknisk samordning och försvar av oberoende grupper och ledamöter
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1979–1984 Danmark - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S - Socialistgruppen 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
S Socialdemokratiet 3
Siumut Siumut 1
CDI - Gruppen för teknisk samordning och försvar av oberoende grupper och ledamöter 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
FolkB Folkebevægelsen mod EU 4
L - Liberala och demokratiska gruppen 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
V Venstre 3
ED - Gruppen Europeiska demokrater 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
KF Konservative Folkeparti 2
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CD Centrum-Demokraterne 1
COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SF Socialistisk Folkeparti 1
DEP - Gruppen Europeiska progressiva demokrater 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
KF Konservative Folkeparti 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild