Platser enligt politiskt grupp: 1984–1989 Danmark - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
COM 2
S 3
ARC 4
L 2
PPE 1
ED 4

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • S - Socialistgruppen
  • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
  • ED - Gruppen Europeiska demokrater
  • COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner
  • L - Liberala och demokratiska gruppen
  • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
  • ARC - Regnbågsgruppen: Sammanslutningen av Gröna alternativa europeiska länkar, Agelev-Ecolo, Danska folkrörelsen mot medlemskap i Europeiska gemenskapen Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
  • DR - Gruppen Europeiska högern
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1984–1989 Danmark - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ED - Gruppen Europeiska demokrater 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
KF Konservative Folkeparti 4
ARC - Regnbågsgruppen: Sammanslutningen av Gröna alternativa europeiska länkar, Agelev-Ecolo, Danska folkrörelsen mot medlemskap i Europeiska gemenskapen Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
FolkB Folkebevægelsen mod EU 4
S - Socialistgruppen 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
S Socialdemokratiet 3
COM - Gruppen kommunister och deras samarbetspartner 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SF Socialistisk Folkeparti 2
L - Liberala och demokratiska gruppen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
V Venstre 2
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CD Centrum-Demokraterne 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild