Platser enligt politiskt grupp: 1989–1994 Danmark - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S 3
V 1
ARC 4
LDR 2
PPE 4
NI 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • S - Socialistgruppen
  • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
  • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
  • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
  • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
  • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
  • CG - Enad vänster
  • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1989–1994 Danmark - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CD Centrum-Demokraterne 2
KF Konservative Folkeparti 2
ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
JuniB. Junibevægelsen 3
FolkB. Folkebevægelsen mod EU 1
S - Socialistgruppen 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
S Socialdemokratiet 3
LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
V Venstre 2
V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SF Socialistisk Folkeparti 1
NI - Grupplösa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Løsgænger Løsgænger 2

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild