Platser enligt politiskt grupp: 1994–1999 Danmark - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE 4
ELDR 5
PPE 3
I-EDN 4

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
  • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
  • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • UPE - Gruppen Union för Europa
  • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
  • ARE - Gruppen Europeiska radikala alliansen
  • I-EDN - Gruppen Oberoende för Nationernas Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1994–1999 Danmark - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
V Venstre 4
B Det Radikale Venstre 1
PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
A Socialdemokraterna 4
I-EDN - Gruppen Oberoende för Nationernas Europa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
J Junibevægelsen 2
N Folkebevægelsen mod EU 2
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
C Kristelig Folkeparti 3

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild