Platser enligt politiskt grupp: 2004–2009 Danmark - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
GUE/NGL 1
PSE 5
Verts/ALE 1
ALDE 4
EPP-ED 1
UEN 1
IND/DEM 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
  • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
  • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2004–2009 Danmark - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
A (S) Socialdemokratiet 5
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
V Venstre 3
B (RV) Radikale Venstre 1
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
C (KF) Konservative Folkeparti 1
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
F (SF) Socialistisk Folkeparti 1
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
N Folkebevægelsen mod EU 1
UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
O (DF) Dansk Folkeparti 1
IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
J (JB) Junibevægelsen 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-10-02 - 17:25
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Danmark - Konstituerande plenarsammanträde

Nationella och europeiska ledamöters könsfördelning enligt år
Danmark Europeiska unionen
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1979 31 % 69 % 16 % 84 %
1984 38 % 62 % 18 % 82 %
1989 38 % 62 % 19 % 81 %
1994 44 % 56 % 26 % 74 %
1999 38 % 62 % 30 % 70 %
2004 43 % 57 % 31 % 69 %
2009 46 % 54 % 35 % 65 %
2014 38 % 62 % 37 % 63 %
2019 46 % 54 % 41 % 59 %
2019-09-25 - 18:12
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Danmark - Slutliga resultat

Nationellt och europeiskt valdeltagande enligt år, i procent
År Danmark Europeiska unionen
1979 47,82 % 61,99 %
1984 52,38 % 58,98 %
1989 46,17 % 58,41 %
1994 52,92 % 56,67 %
1999 50,46 % 49,51 %
2004 47,89 % 45,47 %
2009 59,54 % 42,97 %
2014 56,32 % 42,61 %
2019 66,08 % 50,66 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild