Platser enligt politiskt grupp: 1989–1994 Frankrike - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
CG 7
S 21
V 8
ARC 1
LDR 9
PPE 12
RDE 11
DR 9
NI 3

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • S - Socialistgruppen
  • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
  • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
  • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
  • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
  • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
  • CG - Enad vänster
  • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1989–1994 Frankrike - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S - Socialistgruppen 21
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PS Parti Socialiste 16
app. PS Apparenté Parti socialiste 2
Ass. Dém. Association des Démocrates 1
MRG Movement des Radicaux de Gauche 1
s.e. Sans étiquette 1
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 12
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
s.e. Sans étiquette 1
CDS Centre des démocrates sociaux 6
UDF Union pour la Démocratie Française 2
RPR Rassemblement pour la République 1
UDF-PPDF Parti populaire pour la démocratie française 1
UDI Union des Indépendants 1
RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen 11
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
RPR Rassemblement pour la République 11
LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
UDF Union pour la Démocratie Française 1
PR Parti républicain 5
Rad Parti Radical 1
UDF adh. dir. Union pour la Démocratie Française Adhérents Directs 1
UDF Rad Union pour la Démocratie Française - Parti Radical 1
DR - Europeiska högerns tekniska grupp 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
FN Front National 9
V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Les Verts Europe Écologie - Les Verts 8
CG - Enad vänster 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PCF Parti Communiste Français 7
ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Verts - UPC Les Verts - L'Union du peuple corse 1
NI - Grupplösa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PS Parti Socialiste 1
s.e. Sans étiquette 1
UDF Union pour la Démocratie Française 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild