Platser enligt politiskt grupp: 1999–2004 Frankrike - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
GUE/NGL 11
PSE 22
Verts/ALE 9
EDD 6
EFP-ED 20
UEN 13
TDI 5
NI 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna
  • PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
  • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
  • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
  • TDI - Tekniska gruppen för oberoende ledamöter - blandad grupp
  • EDD - Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1999–2004 Frankrike - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 22
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PS Parti Socialiste 18
PRG Parti Radical de Gauche 2
MDC Mouvement des citoyens 2
EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 20
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
UDF Union pour la Démocratie Française 9
RPR Rassemblement pour la République 4
DL Démocratie Libérale  4
SC Société Civile 2
GE Génération Ecologie 1
UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa 13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
RPFIE Rassemblement pour la France 13
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 11
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PCF Parti Communiste Français 4
Ind Independent 2
LO/LCR Lutte Ouvrière-Ligue Communiste Révolutionnaire 5
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
VERTS Europe Écologie - Les Verts 9
EDD - Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CPNT Chasse Pêche Nature Traditions 6
TDI - Tekniska gruppen för oberoende ledamöter - blandad grupp 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
FN Front National 5
NI - Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Ind Independent 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-07-02 - 16:25
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Frankrike - Konstituerande plenarsammanträde

Nationella och europeiska ledamöters könsfördelning enligt år
Frankrike Europeiska unionen
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1979 22 % 78 % 16 % 84 %
1984 21 % 79 % 18 % 82 %
1989 23 % 77 % 19 % 81 %
1994 30 % 70 % 26 % 74 %
1999 40 % 60 % 30 % 70 %
2004 45 % 55 % 31 % 69 %
2009 44 % 56 % 35 % 65 %
2014 42 % 58 % 37 % 63 %
2019 50 % 50 % 41 % 59 %
2019-05-27 - 10:18
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Frankrike - Slutliga resultat

Nationellt och europeiskt valdeltagande enligt år, i procent
År Frankrike Europeiska unionen
1979 60,71 % 61,99 %
1984 56,72 % 58,98 %
1989 48,80 % 58,41 %
1994 52,71 % 56,67 %
1999 46,76 % 49,51 %
2004 42,76 % 45,47 %
2009 40,63 % 42,97 %
2014 42,43 % 42,61 %
2019 50,12 % 50,66 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild