Resultat enligt nationellt parti: 2014–2019 Frankrike - Slutliga resultat

Procent av röster för nationella partier
Nationella partier Procent av rösterna
FN - Front national 24,86 %
UMP - Union pour un Mouvement Populaire 20,81 %
PS - PRG - Parti Socialiste - Parti radical de gauche 13,98 %
Coal. L'Alternative (UDI+Modem) - Coalition l'Alternative (Union des Démocrates et Indépendants + Mouvement Démocrate) 9,94 %
Europe Ecologie - Europe Ecologie 8,95 %
Coal. FG (PCF+PG+ENS.+et al.) - Coalition Front de gauche (Parti Communiste Français + Parti de Gauche + Ensemble + Front de gauche) 6,33 %
UOM - Union pour les Outre-Mer 0,00 %
Ind. - Independent 0,00 %
Övriga partier - Övriga partier 15,13 %

Platser enligt politiskt grupp: 2014–2019 Frankrike - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
GUE/NGL 4
S&D 13
Gröna/EFA 6
ALDE 7
EPP 20
EFDD 1
NI 23

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2014–2019 Frankrike - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 20
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
UMP Union pour un Mouvement Populaire 20
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PS - PRG Parti Socialiste - Parti radical de gauche 13
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Coal. L'Alternative (UDI+Modem) Coalition l'Alternative (Union des Démocrates et Indépendants + Mouvement Démocrate) 7
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Europe Ecologie Europe Ecologie 6
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
UOM Union pour les Outre-Mer 1
Coal. FG (PCF+PG+ENS.+et al.) Coalition Front de gauche (Parti Communiste Français + Parti de Gauche + Ensemble + Front de gauche) 3
EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Ind. Independent 1
NI - Grupplösa 23
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
FN Front national 23

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-07-02 - 16:25
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Frankrike - Konstituerande plenarsammanträde

Nationella och europeiska ledamöters könsfördelning enligt år
Frankrike Europeiska unionen
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1979 22 % 78 % 16 % 84 %
1984 21 % 79 % 18 % 82 %
1989 23 % 77 % 19 % 81 %
1994 30 % 70 % 26 % 74 %
1999 40 % 60 % 30 % 70 %
2004 45 % 55 % 31 % 69 %
2009 44 % 56 % 35 % 65 %
2014 42 % 58 % 37 % 63 %
2019 50 % 50 % 41 % 59 %
2019-05-27 - 10:18
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Frankrike - Slutliga resultat

Nationellt och europeiskt valdeltagande enligt år, i procent
År Frankrike Europeiska unionen
1979 60,71 % 61,99 %
1984 56,72 % 58,98 %
1989 48,80 % 58,41 %
1994 52,71 % 56,67 %
1999 46,76 % 49,51 %
2004 42,76 % 45,47 %
2009 40,63 % 42,97 %
2014 42,43 % 42,61 %
2019 50,12 % 50,66 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild