Platser enligt politiskt grupp: 1999–2004 Lettland - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE 1
Verts/ALE 2
EFP-ED 5
UEN 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna
  • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
  • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
  • EDD - Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1999–2004 Lettland - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
JL Jaunais laiks 2
TP Tautos pažangos partija 2
LPP Latvijas Pirmá Partija 1
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ZZS Zalo un Zemnieku savieníba 1
PCTVL Politisko organizáciju apvieníba 'Par cilvéka tiesíbám vienotá Latvijá' 1
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
TSP Tautas saskanas partija 1
UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
TB/LNNK Apvieníba 'Tévzemei un Brívíbai'/LNNK  1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild