Platser enligt politiskt grupp: 2004–2009 Lettland - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
Verts/ALE 1
ALDE 1
EPP-ED 3
UEN 4

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
  • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
  • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2004–2009 Lettland - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Ind Independent 1
PS Pilsoniska savieniba 2
TB/LNNK Apvieníba 'Tévzemei un Brívíbai'/LNNK  1
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
JL Jaunais laiks 2
TP Tautos pažangos partija 1
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Ind Independent 1
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PCTVL Politisko organizáciju apvieníba 'Par cilvéka tiesíbám vienotá Latvijá' 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild