Platser enligt politiskt grupp: 2009–2014 Lettland - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
GUE/NGL 1
S&D 1
Gröna/EFA 1
ALDE 1
EPP 4
ECR 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2009–2014 Lettland - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
V Vienotība 4
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Alternative Alternative 1
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LPP/LC Latvijas Pirma- Partija/Latvijas Cels 1
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PCTVL Politisko organizáciju apvieníba 'Par cilvéka tiesíbám vienotá Latvijá' 1
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
TB/LNNK Apvieníba 'Tévzemei un Brívíbai'/LNNK  1
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LSP Latvijas Sociālistiskā partija SC (Saskaņas Centrs) 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild