Platser enligt politiskt grupp: 2004–2009 Litauen - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE 2
ALDE 7
EPP-ED 2
UEN 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
  • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
  • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2004–2009 Litauen - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
DP Darbo partija 5
LCS Liberalu ir centro sajunga 2
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
TS Tevynes sajunga 2
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LSDP Lietuvos socialdemokratu partija 2
UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LDP Liberalu demokratu partija 1
VNDPS Valstieciu ir Naujosios demokratijos partiju sajunga 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-07-02 - 16:25
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Litauen - Konstituerande plenarsammanträde

Nationella och europeiska ledamöters könsfördelning enligt år
Litauen Europeiska unionen
År Kvinnor Män Kvinnor Män
2004 38 % 62 % 31 % 69 %
2009 25 % 75 % 35 % 65 %
2014 9 % 91 % 37 % 63 %
2019 27 % 73 % 41 % 59 %
2019-09-25 - 18:12
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Litauen - Slutliga resultat

Nationellt och europeiskt valdeltagande enligt år, i procent
År Litauen Europeiska unionen
2004 48,38 % 45,47 %
2009 20,98 % 42,97 %
2014 47,35 % 42,61 %
2019 53,48 % 50,66 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild