Resultat enligt nationellt parti: 2009–2014 Litauen - Slutliga resultat

Procent av röster för nationella partier
Nationella partier Procent av rösterna
TS-LKD - Tevynes sajunga - Lietuvos krikšcionys demokratai 26,86 %
LSDP - Lietuvos socialdemokratu partija 18,61 %
TT - Partija Tvarka ir teisingumas 12,22 %
DP - Darbo partija 8,79 %
LLRA - Lietuvos lenku rinkimu akcija 8,42 %
LRLS - Lietuvos Respublikos liberalu sajudis 7,36 %
Övriga partier - Övriga partier 17,74 %

Platser enligt politiskt grupp: 2009–2014 Litauen - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S&D 3
ALDE 2
EPP 4
ECR 1
EFD 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2009–2014 Litauen - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
TS-LKD Tevynes sajunga - Lietuvos krikšcionys demokratai 4
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LSDP Lietuvos socialdemokratu partija 3
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
DP Darbo partija 1
LRLS Lietuvos Respublikos liberalu sajudis 1
EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
TT Partija Tvarka ir teisingumas 2
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LLRA Lietuvos lenku rinkimu akcija 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-07-02 - 16:25
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Litauen - Konstituerande plenarsammanträde

Nationella och europeiska ledamöters könsfördelning enligt år
Litauen Europeiska unionen
År Kvinnor Män Kvinnor Män
2004 38 % 62 % 31 % 69 %
2009 25 % 75 % 35 % 65 %
2014 9 % 91 % 37 % 63 %
2019 27 % 73 % 41 % 59 %
2019-09-25 - 18:12
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Litauen - Slutliga resultat

Nationellt och europeiskt valdeltagande enligt år, i procent
År Litauen Europeiska unionen
2004 48,38 % 45,47 %
2009 20,98 % 42,97 %
2014 47,35 % 42,61 %
2019 53,48 % 50,66 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild