Platser enligt politiskt grupp: 1999–2004 Nederländerna - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
GUE/NGL 1
PSE 6
Verts/ALE 4
ELDR 8
EFP-ED 9
EDD 3

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna
  • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
  • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
  • EDD - Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1999–2004 Nederländerna - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CDA Christen Democratisch Appèl (Europese Volkspartij) 9
ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 6
D66 Demokraten 66 2
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PvdA Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten) 6
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Groen Links Socialistische Partij 4
EDD - Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SGP/GPV/RPF Staatkundig Gereformeerde Partij/Gereformeerd Politiek Verbond/Reformatorische Politieke Federatie 3
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SP Groenlinks 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild