Platser enligt politiskt grupp: 2004–2009 Nederländerna - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
GUE/NGL 2
PSE 7
Verts/ALE 4
ALDE 5
EPP-ED 7
IND/DEM 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
  • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
  • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2004–2009 Nederländerna - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CDA Christen Democratisch Appèl 7
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PvdA Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten) 7
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 4
D'66 Demokraten 66 1
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Groen Links Socialistische Partij 2
ET Europa Transparant 2
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SP Socialistische Partij 2
IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CU/SGP Christen Unie - Staatkundig Gereformeerde Partij 2

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-07-08 - 12:11
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Nederländerna - Konstituerande plenarsammanträde

Nationella och europeiska ledamöters könsfördelning enligt år
Nederländerna Europeiska unionen
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1979 20 % 80 % 16 % 84 %
1984 28 % 72 % 18 % 82 %
1989 28 % 72 % 19 % 81 %
1994 32 % 68 % 26 % 74 %
1999 35 % 65 % 30 % 70 %
2004 48 % 52 % 31 % 69 %
2009 48 % 52 % 35 % 65 %
2014 42 % 58 % 37 % 63 %
2019 50 % 50 % 41 % 59 %
2019-06-06 - 12:05
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Nederländerna - Slutliga resultat

Nationellt och europeiskt valdeltagande enligt år, i procent
År Nederländerna Europeiska unionen
1979 58,12 % 61,99 %
1984 50,88 % 58,98 %
1989 47,48 % 58,41 %
1994 35,69 % 56,67 %
1999 30,02 % 49,51 %
2004 39,26 % 45,47 %
2009 36,75 % 42,97 %
2014 37,32 % 42,61 %
2019 41,93 % 50,66 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild