Resultat enligt nationellt parti: 2009–2014 Nederländerna - Slutliga resultat

Procent av röster för nationella partier
Nationella partier Procent av rösterna
CDA - Christen Democratisch Appèl 20,05 %
PVV - Partij voor de Vrijheid 16,97 %
PvdA - Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten) 12,05 %
VVD - Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 11,39 %
D66 - Demokraten 66 11,32 %
GroenLinks - Groenlinks 8,87 %
SP - Socialistische Partij 7,10 %
ChristenUnie-SGP - ChristenUnie-Staatkundig Gereformeerde Partij 6,82 %
Övriga partier - Övriga partier 5,43 %

Platser enligt politiskt grupp: 2009–2014 Nederländerna - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
GUE/NGL 2
S&D 3
Gröna/EFA 3
ALDE 6
EPP 5
ECR 1
EFD 1
NI 4

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2009–2014 Nederländerna - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 3
D66 Demokraten 66 3
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CDA Christen Democratisch Appèl 5
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PvdA Partij van de Arbeid (Europese Sociaaldemocraten) 3
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
GroenLinks Groenlinks 3
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SP Socialistische Partij 2
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ChristenUnie-SGP ChristenUnie-Staatkundig Gereformeerde Partij 1
EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ChristenUnie-SGP ChristenUnie-Staatkundig Gereformeerde Partij 1
NI - Grupplösa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PVV Partij voor de Vrijheid 4

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-07-08 - 12:11
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Nederländerna - Konstituerande plenarsammanträde

Nationella och europeiska ledamöters könsfördelning enligt år
Nederländerna Europeiska unionen
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1979 20 % 80 % 16 % 84 %
1984 28 % 72 % 18 % 82 %
1989 28 % 72 % 19 % 81 %
1994 32 % 68 % 26 % 74 %
1999 35 % 65 % 30 % 70 %
2004 48 % 52 % 31 % 69 %
2009 48 % 52 % 35 % 65 %
2014 42 % 58 % 37 % 63 %
2019 50 % 50 % 41 % 59 %
2019-06-06 - 12:05
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Nederländerna - Slutliga resultat

Nationellt och europeiskt valdeltagande enligt år, i procent
År Nederländerna Europeiska unionen
1979 58,12 % 61,99 %
1984 50,88 % 58,98 %
1989 47,48 % 58,41 %
1994 35,69 % 56,67 %
1999 30,02 % 49,51 %
2004 39,26 % 45,47 %
2009 36,75 % 42,97 %
2014 37,32 % 42,61 %
2019 41,93 % 50,66 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild