Platser enligt politiskt grupp: 2014–2019 Nederländerna - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
GUE/NGL 3
S&D 3
Gröna/EFA 2
ALDE 7
EPP 5
ECR 2
ENF 4

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
  • ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2014–2019 Nederländerna - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
VVD Volkspartij voor Vrijheid en Democratie 3
D66 Democraten 66 4
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CDA Christen-Democratisch Appèl 5
ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PVV Partij voor de Vrijheid 4
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PvdA Partij van de Arbeid 3
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PvdD Partij voor de Dieren 1
SP Socialistische Partij 2
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CU ChristenUnie 1
SGP Staatkundig Gereformeerde Partij 1
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
GL Groenlinks 2

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild