Platser enligt politiskt grupp: 1999–2004 Österrike - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE 7
Verts/ALE 2
EFP-ED 7
NI 5

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna
  • PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
  • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
  • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
  • TDI - Tekniska gruppen för oberoende ledamöter - blandad grupp
  • EDD - Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1999–2004 Österrike - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ÖVP Österreichische Volkspartei 7
PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs 7
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Grüne Die Grünen - Dei Grüne Alternative 2
NI - Grupplösa 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs 5

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-07-02 - 16:25
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Österrike - Konstituerande plenarsammanträde

Nationella och europeiska ledamöters könsfördelning enligt år
Österrike Europeiska unionen
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1999 38 % 62 % 30 % 70 %
2004 28 % 72 % 31 % 69 %
2009 41 % 59 % 35 % 65 %
2014 44 % 56 % 37 % 63 %
2019 50 % 50 % 41 % 59 %
2019-05-28 - 14:38
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Österrike - Slutliga resultat

Nationellt och europeiskt valdeltagande enligt år, i procent
År Österrike Europeiska unionen
1996 67,73 %
1999 49,40 % 49,51 %
2004 42,43 % 45,47 %
2009 45,97 % 42,97 %
2014 45,39 % 42,61 %
2019 59,80 % 50,66 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild