Platser enligt politiskt grupp: 2004–2009 Österrike - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE 7
Verts/ALE 2
ALDE 1
EPP-ED 6
NI 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
  • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
  • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2004–2009 Österrike - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs 7
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ÖVP Österreichische Volkspartei 6
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
GRÜNE Die Grünen - Dei Grüne Alternative 2
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LIF Youth movement of the Liberal Forum 1
NI - Grupplösa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
MARTIN Liste Dr. Hans-Peter Martin - für echte Kontrolle in Brüssel 1
FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild