Platser enligt politiskt grupp: 2009–2014 Österrike - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S&D 5
Gröna/EFA 2
EPP 6
NI 6

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2009–2014 Österrike - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ÖVP Österreichische Volkspartei 6
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SPÖ Sozialdemokratische Partei Österreichs 5
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
GRÜNE Die Grünen - Dei Grüne Alternative 2
NI - Grupplösa 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
MARTIN Liste 'Dr. Martin - für Demokratie, Kontrolle, Gerechtigkeit' 1
FPÖ Freiheitliche Partei Österreichs 2
REKOS Die Reformkonservativen – REKOS 1
Ind. Independent 2

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild