Platser enligt politiskt grupp: 2004–2009 Polen - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE 9
ALDE 6
EPP-ED 15
IND/DEM 3
UEN 20
NI 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
  • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
  • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2004–2009 Polen - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa 20
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Ind Independent 1
PiS Prawo i Sprawiedliwość 8
NP Naprzód Polsko 5
Piast Piast 4
SO Samoobrona 2
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 15
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PO Platforma Obywatelska 13
PSL Polskie Stronnictwo Ludowe 1
Ind Independent 1
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Ind Independent 2
SLD Sojusz Lewicy Demokratycznej 4
SdPL Socjaldemokracja Polska 2
UP Unia Pracy 1
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Ind Independent 2
PD Partia Demokratyczna 4
IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Ind Independent 2
LPR Liga Polskich Rodzin 1
NI - Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LPR Liga Polskich Rodzin 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild