Platser enligt politiskt grupp: 1999–2004 Portugal - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
GUE/NGL 2
PSE 12
EFP-ED 9
UEN 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna
  • PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
  • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
  • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
  • TDI - Tekniska gruppen för oberoende ledamöter - blandad grupp
  • EDD - Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1999–2004 Portugal - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 12
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PS Partido Socialista  12
EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PPD-PSD Partido Social Democrata 9
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PCP Partido Comunista Português 2
UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CDS-PP Centro Democrático e Social - Partido Popular 2

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-07-02 - 16:25
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Portugal - Konstituerande plenarsammanträde

Nationella och europeiska ledamöters könsfördelning enligt år
Portugal Europeiska unionen
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1989 13 % 87 % 19 % 81 %
1994 8 % 92 % 26 % 74 %
1999 20 % 80 % 30 % 70 %
2004 25 % 75 % 31 % 69 %
2009 36 % 64 % 35 % 65 %
2014 38 % 62 % 37 % 63 %
2019 43 % 57 % 41 % 59 %
2019-06-24 - 15:14
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Portugal - Slutliga resultat

Nationellt och europeiskt valdeltagande enligt år, i procent
År Portugal Europeiska unionen
1987 72,42 %
1989 51,10 % 58,41 %
1994 35,54 % 56,67 %
1999 39,93 % 49,51 %
2004 38,60 % 45,47 %
2009 36,77 % 42,97 %
2014 33,67 % 42,61 %
2019 30,75 % 50,66 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild