Platser enligt politiskt grupp: 1989–1994 Spanien - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S 27
V 1
ARC 3
LDR 5
PPE 17
RDE 2
NI 5

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • S - Socialistgruppen
  • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
  • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
  • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
  • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
  • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
  • CG - Enad vänster
  • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1989–1994 Spanien - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S - Socialistgruppen 27
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PSOE Partido Socialista Obrero Español 24
PSC Partit dels Socialistes de Catalunya 3
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 17
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PP Partido Popular 15
CiU Convergencia i Uniò 1
CDS Centro Democrático y Social 1
LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CiU Convergencia i Uniò 1
CDS Centro Democrático y Social 4
ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CEP-ERC Coalición por la Europa de los Pueblos/Esquerra Republicana de Catalunya 1
CN Coalición Nacionalista 1
PA Partido Andalucista 1
RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Agr. Ruiz-Mateos Agrupación de Electores José María Ruiz Mateos 2
V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
IP Izquierda de los Pueblos 1
NI - Grupplösa 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
IU Izquierda Unida 4
HB Herri Batasuna 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild