Platser enligt politiskt grupp: 1989–1994 Storbritannien - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S 46
ARC 1
PPE 33
NI 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • S - Socialistgruppen
  • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
  • LDR - Liberala och demokratiska reformistgruppen
  • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
  • RDE - Gruppen Europeiska demokratiska alliansen
  • ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet
  • CG - Enad vänster
  • DR - Europeiska högerns tekniska grupp
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1989–1994 Storbritannien - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S - Socialistgruppen 46
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Lab. Labour Party 45
SDLP Social Democratic and Labour Party  1
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 33
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Cons. Conservative Party  32
UUP Ulster Unionist Party 1
ARC - Regnbågsgruppen i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SNP Scottish National Party  1
NI - Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
DUP Democratic Unionist Party  1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild