Platser enligt politiskt grupp: 1994–1999 Storbritannien - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
GUE/NGL 1
PSE 61
V 1
ELDR 3
ARE 2
PPE 17
I-EDN 1
NI 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
  • PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen)
  • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • UPE - Gruppen Union för Europa
  • V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet
  • ARE - Gruppen Europeiska radikala alliansen
  • I-EDN - Gruppen Oberoende för Nationernas Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1994–1999 Storbritannien - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 61
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Lab. Labour Party 59
GP Green Party 1
SDLP Social Democratic and Labour Party  1
PPE - Europeiska folkpartiets grupp (Kristdemokratiska gruppen) 17
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CONS. Conservative Party  17
ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CONS. Conservative Party  1
LD Liberal Democrats  2
ARE - Gruppen Europeiska radikala alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SNP Scottish National Party  2
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Lab. Labour Party 1
V - Gruppen De gröna i Europaparlamentet 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Lab. Labour Party 1
I-EDN - Gruppen Oberoende för Nationernas Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
UUP Ulster Unionist 1
NI - Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
DUP Democratic Unionist Party  1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild