Platser enligt politiskt grupp: 2004–2009 Storbritannien - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
GUE/NGL 1
PSE 19
Verts/ALE 5
ALDE 11
EPP-ED 27
IND/DEM 8
NI 7

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
  • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
  • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2004–2009 Storbritannien - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 27
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Cons. Conservative Party  26
UUP Ulster Unionist Party 1
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 19
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Lab. Labour Party 19
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 11
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LD Liberal Democrats  11
IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
UKIP UK Independence Party 8
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
GP Green Party of England and Wales 2
SNP Scottish National Party 2
PC Plaid Cymru 1
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SF Sinn Fein 1
NI - Grupplösa 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Cons. Conservative Party  2
UKIP UK Independence Party 2
TU Traditional Unionist 1
Ind. Independent 2

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild