Resultat enligt nationellt parti: 2009–2014 Storbritannien - Storbritannien - Slutliga resultat

Procent av röster för nationella partier
Nationella partier Procent av rösterna
Cons. - Conservative Party  27,70 %
UKIP - UK Independence Party 16,50 %
Lab. - Labour Party 15,70 %
LD - Liberal Democrats  13,70 %
GP - Green Party of England and Wales 8,38 %
BNP - British National Party 6,20 %
SNP - Scottish National Party 2,10 %
PC - Plaid Cymru 0,78 %
Övriga partier Storbr. - Övriga partier från Storbritannien 8,94 %

Platser enligt politiskt grupp: 2009–2014 Storbritannien - Storbritannien - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S&D 13
Gröna/EFA 5
ALDE 11
ECR 24
EFD 13
NI 3

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2009–2014 Storbritannien - Storbritannien - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 24
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Cons. Conservative Party  24
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Lab. Labour Party 13
EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa 13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
UKIP UK Independence Party 13
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 11
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LD Liberal Democrats  11
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 2
PC Plaid Cymru 1
NI - Grupplösa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Cons. Conservative Party  1
BNP British National Party 2

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild