Platser enligt politiskt grupp: 2009–2014 Storbritannien - Storbritannien - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S&D 13
Gröna/EFA 5
ALDE 12
ECR 26
EFD 8
NI 6

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2009–2014 Storbritannien - Storbritannien - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 26
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Cons. Conservative Party  25
Ind. Independent 1
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Lab. Labour Party 13
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 12
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LDP Liberal Democrats  12
EFD - Gruppen Frihet och demokrati i Europa 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
UKIP UK Independence Part 8
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 5
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 2
PC Plaid Cymru 1
NI - Grupplösa 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
UKIP UK Independence Part 2
BNP British National Party 1
WDR We Demand a Referendum Party 1
BDP Britisch Democratic Party 1
AIE An Independence from Europe 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild