Resultat enligt nationellt parti: 2014–2019 Storbritannien - Storbritannien - Slutliga resultat

Procent av röster för nationella partier
Nationella partier Procent av rösterna
UKIP - United Kingdom Independence Party 27,49 %
Lab. - Labour Party 25,40 %
Cons. - Conservative Party 23,93 %
GP - Green Party of England and Wales 7,87 %
Ldem. - Liberal Democrats 6,87 %
SNP - Scottish National Party 2,46 %
PL-PW - Plaid Cymru - Party of Wales 0,71 %
Övriga partier Storbr. - Övriga partier från Storbritannien 5,27 %

Platser enligt politiskt grupp: 2014–2019 Storbritannien - Storbritannien - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S&D 20
Gröna/EFA 6
ALDE 1
ECR 19
EFDD 24

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2014–2019 Storbritannien - Storbritannien - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa 24
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
UKIP United Kingdom Independence Party 24
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 20
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Lab. Labour Party 20
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 19
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Cons. Conservative Party 19
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PL-PW Plaid Cymru - Party of Wales 1
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 3
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Ldem. Liberal Democrats 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild