Platser enligt politiskt grupp: 2014–2019 Storbritannien - Storbritannien - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S&D 18
Gröna/EFA 6
ALDE 1
EPP 2
ECR 18
EFDD 18
ENF 3
NI 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
  • ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2014–2019 Storbritannien - Storbritannien - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 18
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Lab. Labour Party 18
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 18
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Cons. Conservative Party 18
EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa 18
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Ind. (former UKIP) Independent 5
The Brexit Party (former UKIP) The Brexit Party 12
SDP (former UKIP) Social Democratic Party 1
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
PC-PW Plaid Cymru - Party of Wales 1
SNP Scottish National Party 2
GP Green Party of England and Wales 3
ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
UKIP United Kingdom Independence Party 2
Ind. (former UKIP) Independent 1
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Cons. Conservative Party 2
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Ldem Liberal Democrats 1
NI - Grupplösa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
UKIP United Kingdom Independence Party 1
Ind. (former UKIP) Independent 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild