Platser enligt politiskt grupp: 1999–2004 Sverige - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
GUE/NGL 3
PSE 6
Verts/ALE 2
ELDR 4
EFP-ED 7

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna
  • PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp
  • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
  • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
  • TDI - Tekniska gruppen för oberoende ledamöter - blandad grupp
  • EDD - Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1999–2004 Sverige - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
M Moderaterna 5
KD Kristdemokraterna 2
PSE - Europeiska socialdemokratiska partiets grupp 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
S Sveriges Socialdemokratiska arbetarparti - Socialdemokraterna 6
ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CP enterpartiet 1
FPL Folkepartiet Liberalerna 3
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
V Vänsterpartiet 3
Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
MP Miljöpartiet de Gröna 2

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-07-08 - 12:11
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Sverige - Konstituerande plenarsammanträde

Nationella och europeiska ledamöters könsfördelning enligt år
Sverige Europeiska unionen
År Kvinnor Män Kvinnor Män
1999 41 % 59 % 30 % 70 %
2004 47 % 53 % 31 % 69 %
2009 56 % 44 % 35 % 65 %
2014 55 % 45 % 37 % 63 %
2019 55 % 45 % 41 % 59 %
2019-06-03 - 11:52
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Sverige - Slutliga resultat

Nationellt och europeiskt valdeltagande enligt år, i procent
År Sverige Europeiska unionen
1995 41,63 %
1999 38,84 % 49,51 %
2004 37,85 % 45,47 %
2009 45,53 % 42,97 %
2014 51,07 % 42,61 %
2019 55,27 % 50,66 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild