Platser enligt politiskt grupp: 2004–2009 Tjeckien - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
GUE/NGL 6
PSE 2
EPP-ED 14
IND/DEM 1
NI 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
  • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
  • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2004–2009 Tjeckien - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 14
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ODS Občanská Demokratická Strana 9
SN/ED SNK sdružení nezávislých a Evropští demokraté 3
KDU-ČSL Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 2
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
KSČM Komunistická strana Čech a Moravy 6
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ČSSD Česká strana sociálně demokratická 2
IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
NEZ Nezavisli 1
NI - Grupplösa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
NEZ Nezavisli 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-07-02 - 16:25
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Tjeckien - Konstituerande plenarsammanträde

Nationella och europeiska ledamöters könsfördelning enligt år
Tjeckien Europeiska unionen
År Kvinnor Män Kvinnor Män
2004 21 % 79 % 31 % 69 %
2009 18 % 82 % 35 % 65 %
2014 38 % 62 % 37 % 63 %
2019 33 % 67 % 41 % 59 %
2019-05-27 - 01:28
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Tjeckien - Slutliga resultat

Nationellt och europeiskt valdeltagande enligt år, i procent
År Tjeckien Europeiska unionen
2004 28,30 % 45,47 %
2009 28,22 % 42,97 %
2014 18,20 % 42,61 %
2019 28,72 % 50,66 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild