Resultat enligt nationellt parti: 2014–2019 Tjeckien - Slutliga resultat

Procent av röster för nationella partier
Nationella partier Procent av rösterna
ANO 2011 - ANO 2011 16,13 %
Coal. TOP 09+STAN - Coalition TOP 09 + Starostové a nezávislí 15,95 %
ČSSD - Česká strana sociálně demokratická 14,17 %
KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy 10,98 %
KDU-ČSL - Coalition Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 9,95 %
ODS - Občanská demokratická strana 7,67 %
Svobodní - Strana svobodných občanů 5,24 %
Övriga partier - Övriga partier 19,91 %

Platser enligt politiskt grupp: 2014–2019 Tjeckien - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
GUE/NGL 3
S&D 4
ALDE 4
EPP 7
ECR 2
EFDD 1

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2014–2019 Tjeckien - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 7
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
KDU-ČSL Coalition Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová 3
Coal. TOP 09+STAN Coalition TOP 09 + Starostové a nezávislí 4
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ČSSD Česká strana sociálně demokratická 4
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ANO 2011 ANO 2011 4
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 3
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
KSČM Komunistická strana Čech a Moravy 3
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
ODS Občanská demokratická strana 2
EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Svobodní Strana svobodných občanů 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-07-02 - 16:25
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Tjeckien - Konstituerande plenarsammanträde

Nationella och europeiska ledamöters könsfördelning enligt år
Tjeckien Europeiska unionen
År Kvinnor Män Kvinnor Män
2004 21 % 79 % 31 % 69 %
2009 18 % 82 % 35 % 65 %
2014 38 % 62 % 37 % 63 %
2019 33 % 67 % 41 % 59 %
2019-05-27 - 01:28
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Tjeckien - Slutliga resultat

Nationellt och europeiskt valdeltagande enligt år, i procent
År Tjeckien Europeiska unionen
2004 28,30 % 45,47 %
2009 28,22 % 42,97 %
2014 18,20 % 42,61 %
2019 28,72 % 50,66 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild