Platser enligt politiskt grupp: 2014–2019 Tyskland - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
GUE/NGL 8
S&D 27
Gröna/EFA 13
ALDE 4
EPP 34
ECR 6
EFDD 1
ENF 1
NI 2

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats)
  • S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet
  • ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa
  • ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2014–2019 Tyskland - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP - Group of the European People's Party (Christian Democrats) 34
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
CDU Christlich Demokratische Union Deutschlands 29
CSU Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. 5
S&D - Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater i Europaparlamentet 27
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands 27
Gröna/EFA - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen 13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Ind. Independent 1
ÖDP Ökologisch-Demokratische Partei 1
GRÜNE Bündnis 90/Die Grünen 11
GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster 8
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Ind. Independent 1
DIE LINKE DIE LINKE 7
ECR - Gruppen Europeiska konservativa och reformister 6
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
LKR Liberal-Konservative Reformer 1
Ind. Independent 4
Bundnis C Bündnis C 1
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 4
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
FREIE WÄHLER Freie Wähler 1
FDP Freie Demokratische Partei 3
EFDD - Gruppen Frihet och direktdemokrati i Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
AfD Alternative für Deutschland 1
ENF - Gruppen Nationernas och friheternas Europa 1
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Blue Party Die blaue Partei 1
NI - Grupplösa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Die PARTEI Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative 1
NPD Nationaldemokratische Partei Deutschlands 1

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild