Platser enligt politiskt grupp: 1999–2004 Ungern - Utgående parlament

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE 10
ELDR 2
EFP-ED 12

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna
  • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
  • ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
  • EDD - Gruppen för demokratiernas och mångfaldens Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 1999–2004 Ungern - Utgående parlament

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EFP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokraterna 12
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
Fidesz-MPSZ Magyar Polgári Szövetség 9
MDF Magyar Demokrata Fórum 3
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 10
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
MSZP Magyar Szocialista Párt 10
ELDR - Europeiska liberala, demokratiska och reformistiska partiets grupp 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SZDSZ Szabad Demokraták Szövetsége 2

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild