Platser enligt politiskt grupp: 2004–2009 Ungern - Konstituerande plenarsammanträde

Platser per politisk grupp
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
PSE 9
ALDE 2
EPP-ED 13

Politiska grupper i Europaparlamentet

  • EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater
  • PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet
  • ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa
  • Verts/ALE - Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen
  • GUE/NGL - Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster
  • IND/DEM - gruppen Självständighet/Demokrati
  • UEN - Gruppen Unionen för nationernas Europa
  • NI - Grupplösa

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

Fördelning av nationella partier och politiska grupper: 2004–2009 Ungern - Konstituerande plenarsammanträde

Sammansättning av nationella platser i Europaparlamentet, uppdelat i politiska grupper och nationella partier
Politiska grupper i Europaparlamentet Antal platser
EPP-ED - Gruppen för Europeiska folkpartiet (kristdemokrater) och Europademokrater 13
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség 12
MDF Magyar Demokrata Fórum 1
PSE - Socialdemokratiska gruppen i Europaparlamentet 9
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
MSZP Magyar Szocialista Párt 9
ALDE - Gruppen Alliansen liberaler och demokrater för Europa 2
Nationella partier som är medlemmar av denna politiska grupp
SZDSZ Szabad Demokraták Szövetsége 2

Sedan 2009 måste en politisk grupp enligt parlamentets arbetsordning bestå av minst 25 ledamöter som valts i minst sju medlemsstater.

2019-07-02 - 16:25
Alla tider är GMT+2

Ledamöters könsfördelning per år Ungern - Konstituerande plenarsammanträde

Nationella och europeiska ledamöters könsfördelning enligt år
Ungern Europeiska unionen
År Kvinnor Män Kvinnor Män
2004 37 % 63 % 31 % 69 %
2009 36 % 64 % 35 % 65 %
2014 19 % 81 % 37 % 63 %
2019 38 % 62 % 41 % 59 %
2019-06-17 - 16:13
Alla tider är GMT+2

Valdeltagande per år Ungern - Slutliga resultat

Nationellt och europeiskt valdeltagande enligt år, i procent
År Ungern Europeiska unionen
2004 38,50 % 45,47 %
2009 36,31 % 42,97 %
2014 28,97 % 42,61 %
2019 43,36 % 50,66 %
Ladda ned och dela
Ladda ned denna bild