Platser per politisk grupp och land: 1979–1984 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet enligt land
Land Antal platser Platser
Belgien 7 10 4 1 2 24
Danmark 4 2 1 3 1 4 1 16
Frankrike 21 9 19 17 15 81
Irland 4 4 1 5 1 15
Italien 13 30 24 5 5 4 81
Luxemburg 1 3 2 6
Nederländerna 9 10 4 2 25
Storbritannien 18 61 1 1 81
Tyskland 35 42 4 81
Europeiska unionen 112 108 63 44 40 22 11 10 410

Platser per politisk grupp och land: 1979–1984 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning för vald politisk grupp i Europaparlamentet enligt land
Land Totalt antal platser