Platser per politisk grupp och land: 1984–1989 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet enligt land
Land Antal platser Platser
Belgien 7 6 5 4 2 24
Danmark 4 1 4 1 2 4 16
Frankrike 20 9 10 12 20 10 81
Grekland 10 9 4 1 24
Irland 6 1 8 15
Italien 12 27 26 5 3 5 3 81
Luxemburg 2 3 1 6
Nederländerna 9 8 5 2 1 25
Storbritannien 33 46 1 1 81
Tyskland 33 41 7 81
Europeiska unionen 130 110 50 41 31 29 20 16 7 434

Platser per politisk grupp och land: 1984–1989 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning för vald politisk grupp i Europaparlamentet enligt land
Land Totalt antal platser