Platser per politisk grupp och land: 1984–1989 Utgående parlament

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet enligt land
Land Antal platser Platser
Belgien 8 6 5 4 1 24
Danmark 3 1 4 2 2 4 16
Frankrike 20 8 10 13 20 9 1 81
Grekland 10 8 4 1 1 24
Irland 6 1 8 15
Italien 12 27 26 6 2 5 3 81
Luxemburg 2 3 1 6
Nederländerna 9 8 5 2 1 25
Portugal 7 4 3 10 24
Spanien 29 1 17 3 2 1 7 60
Storbritannien 33 45 1 1 1 81
Tyskland 33 41 7 81
Europeiska unionen 166 113 66 48 45 30 20 16 14 518

Platser per politisk grupp och land: 1984–1989 Utgående parlament

Fördelning för vald politisk grupp i Europaparlamentet enligt land
Land Totalt antal platser