Platser per politisk grupp och land: 1989–1994 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet enligt land
Land Antal platser Platser
Belgien 8 7 4 3 1 1 24
Danmark 4 2 3 2 1 4 16
Frankrike 22 6 13 8 13 10 7 1 1 81
Grekland 9 10 1 1 3 24
Irland 1 4 2 6 1 1 15
Italien 14 27 3 7 22 3 5 81
Luxemburg 2 3 1 6
Nederländerna 8 10 4 2 1 25
Portugal 8 3 9 1 3 24
Spanien 27 16 6 1 4 2 4 60
Storbritannien 46 1 32 1 1 81
Tyskland 31 32 4 8 6 81
Europeiska unionen 180 121 49 34 30 28 20 17 14 13 12 518

Platser per politisk grupp och land: 1989–1994 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning för vald politisk grupp i Europaparlamentet enligt land
Land Totalt antal platser