Platser per politisk grupp och land: 1989–1994 Utgående parlament

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet enligt land
Land Antal platser Platser
Belgien 8 7 4 3 1 1 24
Danmark 3 4 2 1 4 2 16
Frankrike 21 12 9 8 11 1 7 9 3 81
Grekland 9 10 1 3 1 24
Irland 1 4 2 6 1 1 15
Italien 34 27 4 6 1 9 81
Luxemburg 2 3 1 6
Nederländerna 8 10 4 2 1 25
Portugal 8 3 9 1 3 24
Spanien 27 17 5 1 2 3 5 60
Storbritannien 46 33 1 1 81
Tyskland 31 32 5 6 1 2 4 81
Europeiska unionen 198 162 45 27 20 14 13 12 27 518

Platser per politisk grupp och land: 1989–1994 Utgående parlament

Fördelning för vald politisk grupp i Europaparlamentet enligt land
Land Totalt antal platser