Platser per politisk grupp och land: 1994–1999 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning av politiska grupper i Europaparlamentet enligt land
Land Antal platser Platser
Belgien 6 7 6 2 1 3 25
Danmark 3 3 5 1 4 16
Frankrike 15 13 1 7 14 13 13 11 87
Grekland 10 9 4 2 25
Irland 1 4 1 7 2 15
Italien 18 12 7 5 27 4 2 12 87
Luxemburg 2 2 1 1 6
Nederländerna 8 10 10 1 2 31
Portugal 10 9 3 3 25
Spanien 22 30 2 9 1 64
Storbritannien 63 19 2 2 1 87
Tyskland 40 47 12 99
Europeiska unionen 198 156 44 28 27 26 23 19 19 27 567

Platser per politisk grupp och land: 1994–1999 Konstituerande plenarsammanträde

Fördelning för vald politisk grupp i Europaparlamentet enligt land
Land Totalt antal platser